Datum: 20.06.2024 - 14:06h Skip Navigation Links Usluge Usluga detaljnije

Usluga detaljnije

Štampaj Povećaj font Smanji font

Pravno-ekonomske

  • Osnivanje stranih predstavništava
  • Osnivanje udruženja i klubova
  • Sastavljanje dokumentacije za promene u društvima u smislu promena osnivača, delatnosti, sedišta, kapitala...
  • Statusne promene u društvu (spajanje, pripajanje...)
  • Strana ulaganja
  • Promena pravne forme
  • Pružanje saveta u vezi sa primenom Zakona o privrednim društvima
  • Pružanje pravnih saveta
  • Modeli ugovora, odluka, rešenja, zahteva, pravilnika i drugih akata
  • Izvršavanje ostalih zahteva po želji klijenta